کارگاه آموزشی CLINICAL KEY  برگزار شد .
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/30
برگزاری کارگاه آموزشی کلینیکال کی ویژه اعضای محترم هیات علمی
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/19
ساعات کاری کتابخانه مرکزی دانشکده در ایام امتحانات خرداد ماه 98
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/29
گزارش خرید از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/11
برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/1/25
تغییر آدرس ISI وJCR
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/1/25
برگزاری کارگاه Clinical key
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/1/25
خط مشی ، اهداف و ماموریت کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/16
آغاز به کار کتابخانه دیجیتال دانشکده
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/9