پایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیکی

پایگاه های اطلاعاتی

       

ژورنالها

  

کتابهای الکترونیک

  

منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

 

منابع داخلی

 

منابع رایگان

منابع آزمایشی

 

 

 

 

URL Address

Name

www.thecochranelibrary.com/

Cochrane Library

ESI

Essential Science
Indicators
(ESI)

scholar.google.com

Google Scholar


ISI

ISI Web of Science

JCR

Journal Citation Reports
(JCR)

search.proquest.com/index

Proquest

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


Pubmed

www.sciencedirect.com


ScienceDirect

www.sciencedirect.com

 

ScienceDirectBooks

www.scopus.com


Scopus

ink.springer.com


Springer

UpToDate


UpToDate

onlinelibrary.wiley.com


Wiley

onlinelibrary.wiley.com/


Wiley
Books

 

 

 

 

name

URL Address

binilo

http://www.bioline.org.br/journals

ذiomedcentral

http://www.biomedcentral.com/journals

doabooks

https://www.doabooks.org

doaj

https://doaj.org/subjects

freebooks

http://www.freebooks4doctors.com

freemedicaljournals

http://www.freemedicaljournals.com

Google scholar

https://scholar.google.com

journalseek

http://www.journalseek.net

Medical journal

http://www.medical-journals.com

ohiolink

https://etd.ohiolink.edu

pubmed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

trip

http://www.tripdatabase.com

 

Iranian Resources

Name

نام

URL Address

Access

Barakat Knowledge Network System

سامانه دانش گستر برکت

http://health.barakatkns.com/search

Free for subscribers

Irandoc

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://irandoc.ac.ir/

Free for subscribers

Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

http://ganj.irandoc.ac.ir/

Free for subscribers

Islamic World Science Citation Database (ISC)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://www.isc.gov.ir

Free for subscribers

Islamic World Science Citation Database (ISC)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://www.isc.gov.ir

Free

Magi ran

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com

Free for subscribers

Scientific Information Database (SID)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

http://sid.ir

Free