اخبار > آمار خرید کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده در سال 1400


کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین ارسال به دوست نسخه چاپي

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین

آمار خرید کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده در سال 1400

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین در سال 1400 تعداد 115 عنوان  کتاب عمومی به مبلغ سیزده میلیون و پانصد تومان و تعداد 248 عنوان کتاب تخصصی به مبلغ 105 میلیون تومان بصورت مجازی خریداری نموده است .

١٠:٥٠ 1400/12/21 / شماره: ٧٣١٣ / تعداد نمایش: 71 / گروه خبری: کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین


خروج