خط مشی و ماموریت کتابخانه دیجیتال

خط مشی ، اهداف و ماموریت کتابخانه دیجیتال

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

کتابخانه دیجیتال :


عبارت است از اداره مجموعه اطلاعات به همراه خدمات مرتبط، در جایی که اطلاعات به شکل دیجیتال ذخیره شده و از طریق شبکه، قابل دسترسی می باشد. کتابخانه تخصصی است که در آن اسناد به جای کاغذ یا سایر رسانه‌های محلی به شکل الکترونیکی ذخیره شده‌اند. اساس این کتابخانه‌ها ذخیره مدارک به شکل الکترونیکی و نیز استفاده الکترونیکی می باشد. محتوای الکترونیکی این کتابخانه‌ها ممکن است به گونه‌ای باشد که هر فردی در هر نقطه از جهان با استفاده از یک شبکه رایانه‌ای بتواند به تمامی اطلاعات یک کتابخانه عظیم دسترسی پیدا کند یا اینکه فقط برای افراد ساکن در محل، قابل دسترسی باشد. مجموعه روشها، خدمات و ساختارهای اطلاعاتی، که باعث می‌شوند تا اطلاعات در قالب یک فناوری نوین با دسترسی آسان، سریع و گسترده ارائه شوند. کتابخانه دیجیتال یک نوع سیستم بازیابی اطلاعات است.

 مزایای این کتابخانه:

- عدم‌وجودمحدودیت‌مرزهای‌فیزیکی‌ 
- امکان‌بازیابی‌اطلاعات
-  دسترسی‌آسان

اهداف و خط مشی و ماموریت:

تقویت روحیه تحقیق و پژوهش اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشکده و کمک به کشف و پرورش خلاقیت ها و استعدادها از طریق فراهم آوری دسترسی به منابع و اطلاعات علمی و به روز مبتنی بر وب ، حمایت ازچالشهای دانشکده در جهت ارتقای رتبه آن در کشورو کمک به بالا بردن سطح آموزش در دانشکده ،از مهمترین وظایف مدیریت صحیح این مجموعه می باشد. با این حال مدیریت کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین تمام تلاش خود را درجهت دسترسی سریع و آسان به منابع الکترونیکی به روز و مورد نیاز گروههای هدف دانشکده،پشتیبانی بی وقفه و پیوسته مجموعه ، تهیه منابع مورد نیاز محققان و پژوهشگران دانشکده و برگزاری کارگاه می نماید.

 

خط مشی ، اهداف و ماموریت کتابخانه pdf