آیین نامه حقوق مالکیت معنوی

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی  منابع دیجیتال

مقدمه :

مدیریت مؤثر حقوق آثار دیجیتال مستلزم ایجاد چارچوبی از سیاست­‌ها و رویّه‌هایی است که از پدیدآورنده/ مالک حق، کاربر و منبع حمایت میکند.فناوری‌های «مدیریت حقوق آثار دیجیتال» به‌دلایلی متعدد، از جمله به‌قصد حمایت از صاحبان کپی‌رایت و برای جلوگیری از استفاده‌های نادرست و مدیریت استفاده از کلیه منابع دیجیتال ایجاد شده‌اند.

کاربران :                             

 کاربران دانشکده علوم پزشکی اسفراین شامل اعضای هیات علمی ، کارمندان و دانشجویان می باشند که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور VPNمیتوانند از منابع دیجیتال کتابخانه استفاده نمایند.

محدودیت های قانونی :

1- استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی  اسفراین منحصر به کاربران این دانشکده میباشد .

2-کاربران اجازه ارسال منابع یا بخش‌هایی از آن را به شبکه‌های اجتماعی، در اختیار گذاردن نام کاربری و رمز عبور به افراد غیر مجاز،، فروش و دانلود منابع به صورت پیوسته و بارگذاری آنها درسایر سایت‌ها را ندارند.

3- چنانچه کاربران دانشکده علوم پزشکی اسفراین مفاد آیین نامه را رعایت ننمایند کتابخانه مجاز است نسبت به قطع دسترسی منابع الکترونیکی و غیر الکترونیکی اقدام نماید.

4- هر گونه استفاده تجاری از منابع کتابخانه دیجیتال غیر قانونی و ممنوع میباشد .

 

 

حقوق مالکیت معنوی منابع دیجیتالpdf