اخبار > کارگاه دو روزه نحوه نگارش طرح های پژوهش در آموزش و فرایند نویسی طرح های نوآورانه آموزشی


کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین ارسال به دوست نسخه چاپي

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین

کارگاه دو روزه نحوه نگارش طرح های پژوهش در آموزش و فرایند نویسی طرح های نوآورانه آموزشی

کارگاه دو روزه نحوه نگارش طرح های پژوهش در آموزش و فرایند نویسی طرح های نوآورانه آموزشی
مدرسین: دکتر علی عمادزاده مدیر EDC دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر مجید خادم رضاییان مسئول کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر هانیه مستور و دکتر مهری یاوری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان: ساعت 14-12      تاریخ: 21/07/1400   و   تاریخ: 22/07/1400   ساعت 8-12

١٢:٥٣ 1400/07/18 / شماره: ٧٠٢٦ / تعداد نمایش: 37 / گروه خبری: کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین


خروج