اخبار > وبینار اخلاق حرفه ای با تاکید بر آموزش اخلاق و ارزش های حرفه ای


کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین ارسال به دوست نسخه چاپي

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین

وبینار اخلاق حرفه ای با تاکید بر آموزش اخلاق و ارزش های حرفه ای

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین برگزار می کند : وبینار اخلاق حرفه ای با تاکید بر آموزش اخلاق و ارزش های حرفه ای
زمان: ۲ ساعت- ساعت 10-12          تاریخ: 29/07/1400
مدرس: حکیمه سابقی، دکترای تخصصی آموزش پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

١٣:٠٠ 1400/07/18 / شماره: ٧٠٢٧ / تعداد نمایش: 37 / گروه خبری: کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین


خروج